Din visare în visare
gândul îmi găsi mirare,
chipul tău de nepătruns
îl găsii
drept în inimă ascuns.
Şi-am ştiut,
dorul tău de-nsingurare
sufletul cum îl mai doare.