Noapte bună, ție

Noapte bună, țieam venit să-ți spunbat la poarta nopțiiprecum un nebun.Gândul îmi convergespre pocăinți de stele,luna vrea s-alergepe drumul crucii mele.Tu gândești în șoaptăși nimic nu spui,cu privirea dreaptate rogi nimănui.Și te lași molcuțăcu surâsul plat,te așezi călduțăpeste-ntregul pat.În bătăi de aripipleoapa ta vorbește,privirea-ți adâncătandru mă dorește.Luna e făcliefulgerând perdeaua,cade-asupra noastrăalbă precum neaua.Trup în trup… Continue reading Noapte bună, ție