Însingurare

Din visare în visare gândul îmi găsi mirare, chipul tău de nepătruns îl găsii drept în inimă ascuns. şi-am ştiut, dorul tău de-nsingurare sufletul cum îl mai doare.

De toamna

Un ultim pastel Am să-ţi dedic iubito un ultim pastel, când toamna va arde să mă ucizi cu el. Am să îţi cânt pe rime simbolul morţii trist, când frunze vor arde să ştii că nu exist. Si am să pun în strofe iubirea ce s-a stins, să ştii în iarna rece că eu-s pământul… Continue reading De toamna

Vai

Pe drum de foc gândul meu a rătăcit întrebări, răspunsuri, vise în van mi s-au risipit. Vai, atâta vreme pierdută-n rătăciri. Şi iar trecând o vreme mi-am căutat uitarea, şi linişte în gând. Vai, atâtea gânduri s-au dus ca frunza-n vânt. M-am regăsit pe mine, aşa cum aş fi vrut, dar mai bătrân. Vai, atât… Continue reading Vai

Însingurare

Din visare în visare gândul îmi găsi mirare, chipul tău de nepătruns îl găsii drept în inimă ascuns. Şi-am ştiut, dorul tău de-nsingurare sufletul cum îl mai doare.

Acea vară

Cad lacrimi reci pe umbra aleilor triste, în arşiţa verii am plecat departe, spre stelele promise. Am rătăcit, dar în zadar, pe cerul nopţii tale pustiit am regăsit doar un surâs amar. Şi eram singur şi-n mine iar murea iubirea, cădeam din vise solitar şi mă găsi dezamăgirea. Şi-n vara aia iar am plâns şi-n… Continue reading Acea vară