Fără a avea pretenția ca este perfect sau cel mai bun, acest exemplu poate fi de folos celor care doresc să apeleze la serviciile unui arhitect.

Puteți descărca documentul de aici:
casa_cerereex

Casa unifamilială
A. Beneficiar
xxxxx
B. Contact
telefon : nnnnnnnnnnn
email : eeeeeeeeeee
C. Locatie construc ieț
Comuna MMMMM, Sat MMMMM.
Suprafa a este în extravilan, posibil pâna la depunerea actelor pentru PAC ț
să fie gata PUG ( anse slabe). ș
D. Detalii despre teren
Terenul are acces la un drum de servitute de 5m latime, dimensiuni 38×21
(38=deschiderea la drum), u or înclinat către spate. ș
E. Acte existente
– vânzare/cumpărare i actele cadastrale aferente ș
– studiu geotehnic
– plan de situa ieț
F. Schiţă generală amplasamente

casaex

Notă: poziţia nord este aproximativă
G. Servicii cerute
– Realizarea documentaţiei pentru PUZ (dacă va fi necesar)
– Realizarea documenta iei pentru PAC ț
– Rezistentă detaliu
– Arhitectură detaliu
Este de dorit ca oferta să fie pentru două variante:
– Varianta 1: nu se cer proiectele pentru instala ia termica, sanitară i electrică ț ș
– Varianta 2: se includ varianta 1 plus proiectele pentru instala ia termica, sanitară i ț ș
electrică.
H. Cerinţe de proiectare
a. Camere şi suprafeţe utile camere
Nr. crt Spaţiu Suprafaţă min.(m2
)
Parter
1 Living 28
2 Bucatarie 11,5
3 Debara 2
4 Baieb 6
5 Scarid 7,5
6 CT(+mini-magazie)c 9
7 Vestibul Intrare 3
8 Hol 4
Etaj (mansardă)
1 Dormitor1e 11,5
2 Dormitor2e 11,5
3 Dormitor3e 11,5
4 Store 6
5 Baieb 3,5
6 Hol 4 (fct de struct.)
8 Scărid 7,5
Note:
a) Suprafeţele date se vor modifica după nevoile impuse de structură. Nu
au fost specificate suprafeţele teraselor şi a balcoanelor, acestea rămânând
la latitudinea arhitectului, în fuctie de planul casei şi ca rezultat al cerinţelor
de amplasare impuse la punctul următor.
b) Dacă structura o impune se poate ca baia mare să fie la etaj şi cea mică
la parter.
c) CT+magazie în ideea în care centrala termică va fi pe lemne
d) Suprafaţa scării am gândit-o pentru scară în formă de U pentru 2
persoane (lăţime treaptă de aprox 1,2m). Nu stiu cat de corect este
calculată.
e) Suprafeţele vor fi distribuite în funcţie de structura parterului, nu este
obligatoriu să fie egale, dar sunt minime.
b. Condiţii generale de amplasare a spaţiilor
1. living spre dreapta
2. bucătăria pe cât posibil să aibă perete comun cu livingul
3. baia etaj peste baia parter (de preferinţă) sau peste CT
4. exclus baie în faţa casei
5. diferenţa de spaţiu dintr etaj şi parter se va distribui în primul rând spaţiilor de
locuit şi apoi către cele auxiliare
6. coş pentru cămin în living (de preferat comun pentru living şi bucătărie)
7. coş pentru CT în camera CT
8. balcon în faţa casei şi în dreapta, eventual un singur balcon în colţul din
dreapta-faţă. Lăţime de minim un metru, lungime în funcţie de structură. Este
de dorit ca balconul să acopere intrarea de la parter dar nu este o cerinţă
obligatorie. Este posibil să se dorească şi o lojă în spatele casei.
9. este de dorit ca spaţiile utilitare să fie spre nord iar cele de locuit spre sud/vest
10.casa va avea două intrări : una zilnică spre faţa casei (sau lateral dar
accesibilă) care dă într-un vestibul şi apoi în holul de distribuţie şi una care dă
direct în living.
11. Suprafaţa construită la sol să nu depaşească 90m2 (nu au fost incluse
trotuarele, balcoanele şi terasele, elementele de izolaţie termică).
12.Zidurile etaj peste zidurile parter, acolo unde este posibil.
13.Etaj semimansardă pereţii stânga-dreapta.
14.De dorit living mai înalt prin coborârea acestei camere sub cota generală a
fundaţiei, dar să aiba cel puţin 30cm de la nivelul solului.
15.Terasă mică în dreptul livingului, cu intrare (pct 10) directă în living. Terasa va
fi cu 10cm peste nivelul solului (practic cred că va fi un pavaj cu copertină
deasupra)
16. Casa va fi decomandată 100%
17.În partea stângă va fi o copertină lipită de structura casei, adăpost pentru
maşină
18.Scările şi holurile vor fi luminate natural
19.Dimensiunea pe latura paralelă cu drumul să nu depăşească (în limita
posibilităţii) 12m/13m, cu tot cu adăpostul pentru maşină
20.Distribuţia baie parter, CT, bucătărie, baie etaj să fie compactă astfel încât să
existe un traseu optim pentru instalaţiile sanitare si termice dar şi din
considerente de ergonomie
21.Tablouri electrice de distribuţie pe fiecare etaj (dacă va fi cerut şi proiectul de
electricitate)
22.Caloriferele vor fi în paralel (dacă va fi cerut proiectul instalaţii term)
23.Geamuri înalte la living, începând de la 50-60 cm de pardoseala.
24.Constructia va fi din caramida porotherm (grosimile sugerate de
arhitect/structurist). Se acceptă in extremis si alte solutii (BCA, BCU, structura
cadre – daca se justifica), exclus structura pe lemn şi sistem AMVIC.
25.Casa va fi aşezată spre stânga-spate, cât mai aproape de hotar. În spatele
casei este posibil să existe geamuri.
26.Este de dorit ca accesul la balconul principal de la etaj să fie prin spaţiu
comun ci nu direct din camere.
27.De dorit cât mai puţini pereţi încălziţi spre nord
28.Pentru două dormitoare de la etaj daca este posibil se doreste ca acoperişul
să fie cu lucarnă, fie câte una pentru fiecare cameră, fie una comună.
29.Trotuare în jurul casei
30.Casa va fi acoperită cu derivate tablă (Lindab sau echivalent), astereală
31.vor exista alei pavate sau betonate între intrarea în curte şi intrarea principală
a casei, intre intrare living şi foişor
32.va exista fosa septica la intrarea mare pentru acces auto (posibil ca fosa
septică să fie de tip ecologic)
c. Proiecte
1. Pentru prima fază, pentru PAC, vor fi incluse:
– casa
– copertina auto
– gard în fata cu fundatie beton si plasă din lemn
– terasa+beciul din gradină (eventual numai terasa), constructie mixt: lemncărămidă
– fosa septica
– aleile
2. Pentru faza a doua, detalii, vor fi incluse:
– casa in varianta 1 sau varianta 2.
d. Cerinţe de ofertare
Se vor oferta următoarele:
– preţul final pentru proiectare (inclusiv TVA, taxe adiacente, etc) daca se poate
detaliat la nivel de etapa (de ex : documentatie PUZ=xxxxEUR/RON;
documentatie PAC=xxxxEUR/RON;arhitectura detaliu=xxxEUR/RON;rezistenta
detaliu: xxxEUR/RON;proiect sanitar:nnnEUR/RON etc.)
– data de la care furnizorul (arhitectul) poate începe lucrul la proiect
– data pâna la care se estimează finalizarea documentaţiei pentru PUZ
– data până la care se estimează finalizarea documentaţiei pentru PAC
– data pâna la care se estimează finalizarea întregului proiect pentru varianta 1 şi
pentru varianta 2
I. Alte note şi observaţii
– Sunt deschis oricăror oferte, sugestii şi sfaturi din partea proiectantului
– Se vor specifica pe cât posibil lista documentelor necesare de la beneficiar pentru
întocmirea proiectelor
– Se vor specifica dacă se aplică, pe lângă tarifele legate de proiectare şi alte
servicii oferite de către proiectant (de exemplu tarifarea orelor de consultanţă), în
vederea evitării oricăror confuzii ulterioare, inclusiv modul de tarifare a
modificărilor suplimentare, acolo unde se poate specifica. De asemenea, daca se
pot face negocieri în privinţa serviciilor sau tarifelor se vor specifica acestea şi
condiţiile aferente.
– Locaţia dispune în prezent de apă şi în curând va dispune şi de energie electrică
– La ora actuala există în lucru un PUG pentru zona respectivă, dar acesta nu este
înca finalizat/aprobat.
– Este de dorit ca până la sfârşitul lunii martie-jumatatea lunii aprilie proiectul să fie
finalizat, în condiţiile în care nu există întârzieri imputabile direct sau indirect
beneficiarului.
– Pot pune la dispoziţia ofertanţilor orice document de interes, dacă se cere.